Partners

Klanten

Samenwerkingen

Greenable gelooft dat CSR of beter en duurzaamheid elke organisatie zou moeten leiden om
te handelen “op een ethische en transparante manier die bijdraagt tot de gezondheid en het
welzijn van de maatschappij”, evenals “respect voor het milieu als kritische succesfactor”,
volgens de ISO-bedrijfsnormen. Met onderwijs op de voorgrond hebben wij de plicht om samen te werken met
onderwijsinstellingen.